ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คลินิกชุมชนอบอุ่น

ร้านยาชุมชนอบอุ่น

สวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงาน

ด้วยเครือข่ายของร้านยาและเภสัชกรที่มีคุณภาพ เราสามารถให้
บริการด้านสุขภาพแก่องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ
ของพนักงาน

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับองค์กรทุกขนาดที่ต้องการมอบสวัสดิการ
ดีดีในด้านสุขภาพ เช่น การดูแล และ อัพเดตประวัติสุขภาพ การใช้ยาที่
ถูกวิธี โปรแกรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นต่อความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเภสัชที่ผ่านการอบรมจากสมาคม
เภสัชกรรมชุมชนจะมอบความอบอุ่นใจให้กับพนักงานของท่าน

ติดต่อเราได้ที่ info@pharmcare.co