ประกาศ

ผู้ใช้งานสามารถทำการ Booking และเข้าใช้บริการได้ตามปกติ

ผ่านช่องทาง Health Wallet (เป๋าตัง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)